About Us

Contact us

contact info

MANAGEMENTID Course Name UG/PG/Diploma
453 BMS UG
454 BFM (Bachelor Of Financial Management) UG
455 BBA UG
456 BBM UG
457 BHM UG
458 BHA UG
459 MBA PG
460 MCM (Master of Computer Management) PG
461 MHA PG
462 MPM (Master of Personal Management) PG
463 MIB PG
464 MFM (Master Of Financial Management) PG
465 MHM PG
466 MMM (Master Of Marketing Management) PG